SHE Decor

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – проектиране и реализация

Етапи на интериорният проект

Жилищен интериорен проект  Фази :

Архитектурен проект; Идеен проект; Работен проект; Обобщение.

След подписване на договора клиентът получава въпросник за конкретизиране основните елементите по проекта.

1. Архитектурна фаза (Как ще изглежда пространството?)

В тази фаза се изготвят:

• Заснемане и изчертаване на настоящото положение

• Варианти на функционално разпределение и зониране

• Разпределение с позиции на мебели

• План разрушения и нови стени

• План софит с позиции на осветителни тела и окачени тавани

• План настилки с позиции на настилки

• Чертежи на необходимите инсталации (ел. инсталация, ВиК, отопление, климатизация)

• Изготвяне на начален бюджет

• Първа среща с Възложителя

• Междинна среща с Възложителя

В тази фаза се взимат следните решения:

• Ориентировъчен обхват на проекта

• Окончателно разпределение – разположение и вид на съществуващи и нови мебели

• Вид и разположение на необходимите осветителни, отоплителни и охладителни тела

• Какви системи ще се използват (димери, домашна автоматизация, СОТ и др.)

• Какви промени ще се правят по инсталации (Ел, ВиК, климатизация)

• Функционално решение на кухнята и баните – уреди, шкафове, осветление

2. Идейна фаза (Как ще изглежда пространството?)

В тази фаза се изготвят:

• Табла (Moodboards) с референции за възможните интериорни намеси

• Необходимите интериорни разгъвки (изгледи) на стени

• Интериорни визуализации

•Междинна среща с Възложителя с предложения за дизайн на всички стаи

•Междинна среща с Възложителя с нанесени корекции за дизайна, идейни чертежи на корпусни мебели, разположение и тип на настилките, позиции на осветителни тела, размери и конфигурация на дограми

• Финална среща и презентация пред Възложителя

В тази фаза се взимат следните решения:

• Вид, материал и цвят на интериорните финиши (под, стени, таван)

• Вид, материал и цвят на мебелите за закупуване и/или изработка

• Вид, материал, разположение на необходимите щори, завеси и декоративни елементи

3.Работна фаза (Какво трябва да се извърши, за да се реализира проекта?)

В тази фаза се изготвят:
• Проект за мебелите и осветителните тела, които ще се изпълняват по поръчка

• Спецификации за оферта на количества и начин на монтаж на:

  • Строително-ремонтни работи
  • Промени в инсталациите
  • Интериорни финиши (под, стени, таван)
  • Външни щори или решетки, интериорни щори или завеси
  • Осветителни тела
  • Мебели (тези, които ще се закупуват готови)
  • Климатична, отоплителна, вентилационна инсталация (където е приложимо)

• Изготвяне на КСС

• Междинна среща с Възложителя с предложения за настилки, плочки, ел. уреди, уреди за баня, аксесоари за баня, серия ключове и контакти, мебели, осветителни тела и пердета/щори.

• Финална среща с Възложителя

В тази фаза се взимат следните решения:

• Окончателен избор на вид, цвят, растер на интериорни финиши (под, стени, таван)

• Окончателен избор на мебели за закупуване и изработка

• Приблизителна ценова оценка на изпълнението на интериорния проект

4. Авторски надзор (Кой, кога и за колко ще реализира проекта?)

Основни дейности:

• Изготвяне на бюджет

• Събиране на оферти от изпълнители / Бюджет с реализация от нас с включени отстъпки от всички партньори

  • Изготвяне на работен график

В тази фаза се взимат следните решения:

• Изпълнители на отделните части / Цялостна реализация от нас

• Реалистична ценова оценка на строително-ремонтните работи и мебелите (базирана на конкретни ценови оферти от производители и доставчици) / Бюджет за реализация от нас с включени отстъпки от всички партньори

  • Изготвяне на работен график

Ако имате допълнителни въпроси по етапите на изговяне на интериорният проект, пишете ни.

Код за сигурност:
security code
Моля, въведете кода за сигурност:

Напред

© 2018 – 2019, SHE Decor. Всички права запазени! Всички материали, в това число статии,снимки и проекти, са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроизвежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този сайт или някаква част от него, без изричното съгласие на автора.

Translate »